Tovuz tol tikintisi

  • Client: Agro Dairy MMC
  • Project location: Tovuz / Azərbaycan
  • Scope of work: Torpaq, struktur, səki, tamamlama işləri
  • Project duration: 2016-2017

90 km-dən artıq
Torpaq işləri: Torpağın üst qatının qazılması və yığılması (ümumi qazıntı) - 210,000.00 m3
Ümumi qazıntı (bölmə) - 336,000.00 m3
Sement beton örtüyü:
Portland sement beton örtüyü - 210,000.00 m3
Özül qatı: Dənəvər materialdan alt qat/özül qatı və yol kənarları - 126,000.00 m3
Dayanacaq sahələrində və kəsişmələrdə və qovşaqlarda özül qatının və yol kənarlarının tikintisi - 210,000.00 m3
Sementlə işlənmiş özül qatının tikintisi - 126,000.00 m3