Subartezian və artezian quyularının qazılması

  • Client: Azərbaycan Respublikası Meliorasiya və Su Təsərrüfatı
  • Project location: 38 şəhər
  • Scope of work: Quyu qazılması
  • Project duration: 2021-2022