Obyektlərin İnformasiya Modelləşdirməsi

NWC şirkəti Obyektlərin İnformasiya Modelləşdirməsini (OİM) həyata keçirərək effektiv və səmərəli şəkildə dizayn edilən, inşa edilən və idarə olunan layihələrə nail olmaq üçün birgə fəaliyyətləri tam dəstəkləyir. İnteqrasiya olunmuş OİM sisteminin üstünlüklərinə nail olmaq üçün müştərilər və daha geniş layihə komandası ilə işləməyə davam edəcəyik. Ən yaxşı təcrübəyə və müştərilərin siyasətinə və standartlarına əməl edəcəyik. 2-ci səviyyəli OİM-in əsas prinsipi ümumi məlumat mühitində fərdi olaraq yaradılmış modellərin birgə istifadəsindən ibarətdir.

PAS 1192-2: 2013 2-ci səviyyəli OİM-in məlumat idarəetmə tələblərini müəyyənləşdirir.