Job Opportunities

HSE Speicalist

31 weeks ago

Responsibilities:

 • İnfrastruktur layihə tikintisində əməyin muhafizəsi va texniki təhlükəsizliyə nəzarət etmək
 • İş yerində zədələnmə səbəblərinin analizi va qarşısını almaq üçün tədbirlər hazırlamaq və onların həyata keçirilməsini təşkil etmək
 • SƏTƏM üzrə sənədləşdirmə işlərini dəqiq həyata keçirmək
 • Riskin qiymətləndirilməsi aparmaq və sənədləşdirmək
 • SƏTƏM üzrə uyğunsuzluqları və qusurları aşkar edərək haqqında tədbir görülməsi üçün tapşırıqlar vermək
 • Binaların, qurğuların, avadanlıqların va nəqliyyat vasitələrinin əməyin mühafizəsi üzrə texniki vəziyyətinin yoxlanılmasında iştirak etmək
 • Struktur bölmələrdə, istehsalatda ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısını almaq üçün həyata keçirilən tədbirlardə iştirək etmak
 • Sahəyə daxil olanlara giriş talimatı keçmək, sahədə işçilərin əməyin mühafizəsi üzrə ortaya çıxan məsələlərində köməklik göstərmək
 • İşçilərin əməyin mühafizəsi və texniki təhlükəsizlik üzrə biliklərinin yoxlanılmasında iştirak etmək
 • Xidməti təlimatların işlənib hazırlanmasında köməklik göstərmək
 • Mövcud forma və qaydalara uyğun hesabatlar aparmaq

Requirements:

 • Ali texniki təhsil;
 • İnfrastruktur tikinti layihələrində təcrübə;
 • Fövqəladə Hallar Nazirliyinin şəhadətnaməsi (SƏTƏM sahəsi ilə əlaqədar sertifikatlar)

Please, send your CV/Resume to cv@nwconstrcution.com with “Vacancy:HSE Speicalist” subject.

Back

Mechanical Design Engineer

31 weeks ago

Responsibilities:

JOB DUTIES

 • Meeting with clients and design teams to determine mechanical applications and requirements.
 • Conducting research to inform the design and engineering methods required for the mechanical systems.
 • Planning and executing mechanical designs using CAD, CAM, and 3D CAD programs.
 • Performing computer simulations and experiments to virtually test and refine the designs.
 • Overseeing the development and manufacturing of physical prototypes for testing.
 • Documenting the design process, iterations, and test analytics.
 • Managing project timelines, resources, and budgets.
 • Liaising with clients, designers, engineers, and manufacturers to ensure coherence.
 • Preparing technical reports, design specifications documents, and operational manuals.
 • Keeping abreast of the latest advancements in technology, design trends, and engineering best practices.

Requirements:

QUALIFICATIONS & EXPERIENCE

 • Bachelor's degree in mechanical engineering.
 • A minimum of 2 years of experience as a mechanical design engineer.
 • Proficiency with engineering design programs such as AutoCAD, Revit, Solid works, and Rhino.
 • Sound knowledge of design and engineering principles and best practices.
 • Strong analytical and problem-solving abilities.
 • Exceptional time management and organizational skills.
 • Excellent verbal and written communication abilities.
 • Attentive to detail and critically minded.
 • The ability to stay abreast of advancements in technology and engineering design trends.

Please, send your CV/Resume to cv@nwconstruction.com with “Vacancy:Mechanical Design Engineer” subject.

Back

Fit-out Manager

Fit-out Manager

42 weeks ago

Responsibilities:

 • Prepares project brief, complex schematic drawings from rough sketches conceptual design of various types of projects with other team members to prepare the architectural construction drawings and documents.
 • Selection of materials, preparing mood boards and presentation to Owners, Brands, Principals, Consultants and other departments as necessary.
 • Attend kick-off meeting & site handover to receive LOD drawings & tenant manual from the management/landlord.
 • Site survey and measurements for estimating the actual site conditions & amending the drawings as necessary.
 • Preparing of detailed architectural drawings, coordinate with internal departments, Brand Principals, and Consultants in terms of design requirements, technical drawings submission, follow ups and approval procedures.
 • Coordinate with Project Planner for preparation of technical documents for submissions.
 • Prepare estimated quantities of particular items on drawings as requested by the team.
 • Participates equitably in the development and implementation of new concepts with Owners whether for existing or new brands.
 • Interact with MEP Engineers, Project Planner and Site Engineers for monitoring the progress of execution related to Fashion Brands outlets.

Requirements:

 • At least 10 years of experience in high quality Interior fit out projects;
 • Experience in shopping malls/retail/hospitality industry will be an added advantage.
 • Excellent Reporting skills;
 • High level of Planning & Organizing;
 • Good knowledge of English language;
 • IT skills: AutoCAD all versions MS Project, MS Office, and other operating systems.

Please, send your CV/Resume to cv@nwconstruction.com with “Vacancy:Fit-out Manager” subject.

Back

Planning engineer (Karabakh)

Planning engineer (Karabakh)

Karabakh / Azerbaijan
42 weeks ago

Responsibilities:

 • Həyata keçirilən layihə işləri ilə bağlı biznes planının gündəlik və həftəlik hazırlanmasını təmin etmək və hazırlamaqda iştirak etmək;
 • Layihə rəhbərinə aşağıdakı hesabatları vermək: işçi qüvvəsini və ya işçilərin sayını hesablamaq, layihədə işlə bağlı məlumat toplamaq və həcm hesablanmaq və onun hesabatını hazırlamaq, gündəlik hesabatları, gecikmiş işi yenidən planlaşdırmaq;
 • Gecikmələrin səbəblərini müəyyən etmək, İnşaat Mühəndisləri ilə danışıqlar yolu ilə bu səbəbləri aradan qaldırmağa qərar verin
 • Subpodratçılar tərəfindən yerinə yetirilmiş işlərə aid qeyd və planlaşdırmanı təmin etmək;
 • Edilən işlərdə zərəri müəyyənləşdirmək və tələbləri hazırlamaq;

Requirements:

 • Yol və Boru kəmərlərinin tikintisində planlama və nəzarət sahəsində 3 il iş təcrübəsi;
 • Primavera6 üzrə dərin biliklər;
 • Ali təhsil (Mühəndislik dərəcəsi);
 • AutoCAD bilikləri;

Please, send your CV/Resume to cv@nwconstruction.com with “Vacancy:Planning engineer (Karabakh)” subject.

Back

Pipeline QC Engineer

Pipeline QC Engineer

42 weeks ago

Responsibilities:

 • Standartlara, qaydalara, avadanlıqların spesifik xüsusiyyətlərinə və keyfiyyət idarəçiliyi sistemlərinin tələblərinə uyğunluğu təmin etmək üçün layihənin keyfiyyətinə nəzarət edir.
 • Təşkilat daxilində keyfiyyətin əldə olunmasına və iş fəaliyyətinin yüksəldilməsinə çalışır.
 • Yoxlama nəticələrini təhlil edir.
 • İstehsal və texniki xidmət prosesinin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün biznes strukturu çərçivəsində həmkarlara, istifadəçilərə, şöbələrə və müştərilərə məsləhət və dəstək verir.
 • Daxili standart təcrübələrini inkişaf etdirmək üçün API 580 və digər oxşar proqramlardan istifadə edərək risk əsaslı təftiş (RƏT) əməliyyatlarını və proseslərini həyata keçirir.

Requirements:

 • Müvafiq sahədə təhsil dərəcəsinə və ya diploma malik olmalıdır
 • Minimum 3 il iş təcrübəsi olmalıdır
 • Boru kəməri və/və ya suvarma sistemləri tikintisi layihələrində iş təcrübəsinə malik olmalıdır
 • Mükəmməl ünsiyyət qabiliyyətinə malik olmalıdır
 • CSWIP, PCN və ya AWS CWI Sertifikatına malik olmalıdır

Please, send your CV/Resume to cv@nwconstruction.com with “Vacancy:Pipeline QC Engineer” subject.

Back

Pipeline fitter

Pipeline fitter

42 weeks ago

Responsibilities:

 • Tələbləri başa düşmək üçün ətraflı planları nəzərdən keçirir
 • Spesifikasiyaları təyin edir və dəyişdirir
 • İnşaat işləri üçün tikinti sahələrini yoxlayır və hazırlayır
 • Boruları tələblərə uyğun ölçür və kəsir
 • Boruları qaynaq və montaj edir və yağlayır
 • Boruları quraşdırır və bərkidir (məsələn, sıxaclarla)
 • Hidravlik və digər sistemlərin funksionallığını yoxlayır
 • Nasazlıqları, qüsurları və ya sızmaları aradan qaldırır
 • Alətlərdən (məsələn, pnevmatik burğulardan, mişarlardan) istifadə edir və onlara qulluq göstərir
 • Hazır konstruksiyaları istehsal etmək üçün digər işçilərlə (məsələn, lehimləyicilərlə, rəngsazlarla) əməkdaşlıq edir
 • Təhlükəsizlik qaydalarına əməl edir və qoruyucu vasitələrdən (məsələn, eynəkdən) istifadə edir

Requirements:

 • Ali təhsili.
 • Müvafiq sahədə iş təcrübəsi
 • Təhlükəli avadanlıq və ya kimyəvi maddələrlə işləyərkən sağlamlıq və təhlükəsizlik qaydalarına dair biliklər
 • Mükəmməl riyazi və problemləri həll etmə bacarıqları
 • Detallara diqqət
 • Güclü ünsiyyət bacarıqları

Please, send your CV/Resume to cv@nwconstruction.com with “Vacancy:Pipeline fitter” subject.

Back

Pipeline welder

Pipeline welder

42 weeks ago

Responsibilities:

 • Məhsulun məlumat vərəqlərinə və tətbiq olunan bütün təhlükəsizlik və fəaliyyət standartlarına uyğun olaraq yeni metal komponentlər hazırlayır.
 • Tam funksionallığı və təhlükəsiz fəaliyyəti bərpa etmək üçün metal komponentləri təmir edir.
 • Alətləri və avadanlıqları peşəkar standartlara uyğun şəkildə saxlayır.
 • Təhlükəsiz və operativ iş mühitini təmin etmək üçün iş yerini təmiz və səliqəli saxlayır.
 • Komandanın digər üzvləri və üçüncü tərəf agentləri ilə iş prosesini əlaqələndirir.
 • Xüsusi qaynaqları peşəkar şəkildə icra edir, qaynaq olunmuş hissələrdə qüsurların olub-olmadığını yoxlayır və spesifikasiyalara uyğunluğu təmin etmək üçün həmin hissələri düz kənarları və ya şablonları ilə ölçür.
 • Böyük və mürəkkəb layihələri tamamlamaq üçün müstəqil və ya digər qaynaqçılardan ibarət kiçik bir komanda ilə işləyir.
 • İşin gedişini idarə edir, təhvil müddətlərinə riayət edir və istehsal vəzifələri ilə yanaşı, gündəlik problemləri də həll edir.
 • Bütün qaynaq işlərini yerinə yetirmək üçün fiziki güc və dözümlülük nümayiş etridir.

Requirements:

 • Ali təhsil.
 • Ən azı 8 il qaynaqçı kimi iş təcrübəsi.
 • Boru kəmərlərinin təsvirlərini başa düşmək.
 • Quraşdırma və qaynaq işləri də daxil olmaqla, boru kəmərlərinin inşası texnologiyaları sahəsində təcrübə.
 • TIG, MIG, qövs və oksigen yanacaq qaynağı da daxil olmaqla, müxtəlif qaynaq üsulları haqqında biliklər
 • Mükəmməl şifahi və yazılı ünsiyyət bacarığı.
 • Metallurgiya sahəsində biliklər.

Please, send your CV/Resume to cv@nwconstruction.com with “Vacancy:Pipeline welder” subject.

Back

Pipeline engineer

Pipeline Engineer

43 weeks ago

Responsibilities:

 • Boru kəməri ilə bağlı tələbləri müəyyən etmək üçün müştərilərlə görüşmək.
 • Boru kəmərinin spesifikasiyalarını və yerləşdirilməsini, habelə nasosun ölçülərini müəyyən etmək üçün sahə araşdırmaları və tədqiqatları aparmaq.
 • Xərc smetaları, boru sisteminin sxemi və axın simulyasiyaları kimi texniki materialları hazırlamaq və təqdim etmək
 • Materiallar, büdcə və vaxt kimi layihə tələblərini hesablamaq.
 • Boru kəməri xəritələri, planlar və mexaniki diaqramlar kimi rəqəmsal dizaynlar yaratmaq və  hazırlamaq.
 • Boru kəməri infrastrukturunun və sistemlərinin tikintisi və quraşdırılması prosesinə nəzarət etmək.
 • Layihənin iş axını və büdcəsini idarə etmək.
 • Keyfiyyətə nəzarət qiymətləndirmələrini aparmaq və boru kəmərlərinin bütün texniki və təhlükəsizlik qaydalarına uyğunluğunu təmin etmək.
 • Lazım gələrsə, boru kəmərlərinə texniki qulluq, təmir və təkmilləşdirmə  işləri aparmaq.
 • Dizayn proqram təminatında, texniki standartlarda və tikinti texnikasında ən son irəliləyişlərdən xəbərdar olmaq.

Requirements:

 • İnşaat, mexaniki və ya struktur mühəndisliyi üzrə bakalavr dərəcəsi.
 • Boru kəməri mühəndisi və ya oxşar vəzifələrdə minimum 7 il iş təcrübəsi.
 • AutoCAD kimi mexaniki dizayn proqramı biliyi
 • Boru kəmərlərinin qaynaqlama, qazıntı və montaj kimi tikinti texnikaları ilə bağlı təcrübə.

Please, send your CV/Resume to hr@nwconstruction.com;cv@nwconstruction.com with “Vacancy:Pipeline engineer” subject.

Back

Foreman (Pipeline Project)

Foreman (Pipeline Project)

43 weeks ago

Responsibilities:

 • Yeni layihələrin planlarının təhlükəsizlik standartlarına və sənaye tələblərinə cavab verməsini təmin etmək üçün onları nəzərdən keçirmək və təsdiq etmək.
 • İşlərinin vaxtında başa çatdırılmasını təmin etmək üçün torpaqda bərkitmə işçiləri, operatorlar, qaynaqçılar və digər işçilər kimi digər komanda üzvləri ilə əlaqə saxlamaq.
 • Bütün boruların quraşdırılması işlərinin vaxtında yerinə yetirilməsini təmin etmək.
 • Sahənin hazırlanmasının sənaye standartlarına və tikinti qaydalarına uyğun olmasını təmin etmək üçün layihə sahələrini yoxlamaq.
 • Boru kəmərlərini quraşdıran işçilərə nəzarət etmək.
 • Quraşdırma tələblərini və planlaşdırma layihələrini müzakirə etmək üçün mühəndislərlə əlaqə qurmaq
 • İş sahəsinin hər zaman təhlükəsiz və təmiz olmasını təmin etmək.
 • İş sifarişlərini və cədvəllərinin təhlükəsizliyə dair təlimat və tələblərə cavab verməsini təmin etmək üçün onalrı nəzərdən keçirmək.
 • Layihələrdə istifadə olunan avadanlıq və materialların inventarının lazım olduqda mövcud olmasını təmin etmək.

Requirements:

 • Ali təhsili.
 • Ən azı 5 il briqadir kimi (və ya oxşar) iş təcrübəsi.
 • Boru kəmərlərinin cizgiləri haqqında anlayışa malik olmaq.
 • Boru kəmərlərinin qaynaq, qazıntı və montaj kimi tikinti texnikaları ilə bağlı təcrübəyə malik olmaq.
 • Güclü ünsiyyət bacarıqları.
 • Sərt hava şəraitində səyahət etmək və işləmək istəyi.

Please, send your CV/Resume to cv@nwconstruction.com with “Vacancy:Foreman (Pipeline Project)” subject.

Back