Korporativ Mədəniyyət

Şirkətimiz vizyonunda və missiyasında əks olunan ortaq dəyərlər və korporativ hədəflərlə idarə olunur.

Daha yaxşı korporativ idarəetməni, layihə rəhbərliyini və ümumilikdə daha yaxşı fəaliyyəti və keyfiyyəti təmin etmək üçün korporativ mədəniyyət və dəyərlər yaratmaq və bunları gücləndirmək çox vacibdir.

Kadr sahəsində rəqabət artdıqca, şirkətlər daha da genişləndikcə və iş tempi sürətləndikcə, güclü korporativ mədəniyyət məsələsi daha çox əhəmiyyət kəsb edir.

NWC-nin çoxmillətli, çoxdilli və çoxmədəniyyətli komandası şirkətin zəngin korporativ mədəniyyətinə yüksək töhfə verir.

İnsanlar bizim əsas sərvətimizdir.

NWC şirkətində biz yardımlaşma və sinerji vasitəsilə işçilər, müştərilər, tərəfdaşlar, maraqlı dairələr və biznesin özü üçün faydalı olan korporativ mədəniyyətə sadiqik.