İdarəetmə Prinsipləri

NWC ən yaxşı idarəetmə prinsiplərindən və təcrübəsindən istifadə edir və idarəetmə təcrübəsini təkmilləşdirmək, keçmişdəki səhvlərdən nəticə çıxarmaq və ən yaxşı təcrübələri öyrənmək üçün daim səy göstərir.

Şirkətimizdə qabaqcıl idarəetmə təcrübələri mütəmadi olaraq öyrənilir və tətbiq olunur. Məqsədlərin müəyyən edilməsi, planlaşdırma, qrafiklərin tərtib edilməsi, risklərin təhlili, proseslərin idarə edilməsi, rəylərin verilməsi və toplanılması idarəetmə prinsiplərimizin və təcrübələrimizin vacib hissəsidir.