Kompleks İdarəetmə Sistemi

NWC müəssisənin bütün sistemlərini və proseslərini vahid çərçivədə birləşdirir və bütün müəssisənin ortaq hədəfləri olan vahid bir qurum kimi işləməsini təmin edir.

Keyfiyyət İdarəetmə Sistemi, Ətraf Mühit İdarəetmə Sistemi, Təhlükəsizlik İdarəetmə Sistemi, Enerji İdarəetmə Sistemi, İnformasiya Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemi, Təchizat İdarəetmə Sistemi, Layihə İdarəetmə Sistemi.