Biz Kimik

2007-ci ildə yaradılmış "Nort Vest Konstrakşn" MMC (NWC), Azərbaycanda və xaricdə həyata keçirilən kompleks və ən son layihələrlə müasir tikinti və mühəndislik şirkətinə çevrilmişdir.

NWC şirkətinin porftoliosuna daxil olan əsas layihələr: Tovuz Yol Tikintisi, Tovuz İrriqasiya Boru xətti, Gəncə Mall, Bravo Hipermarketlər, Bravlo Logistika Mərkəzi, Sumqayıt Tütün Fabriki. Bundan əlavə NWC aşağıdakı bəzi layihələrin tikinti işlərinin həyata keçirilməsində də iştirak etmişdir: Port Baku Towers, Port Baku Residence, Bakı Ağ Şəhər - KnightsBridge (Yaşayış kompleksi), Baku Bulvar otel, Bakı İnturist otel, Pik Palace Şahdağ otel.

NWC şirkətinin tikinti və mühəndislik təcrübəsinə, Sənaye qurğuları, Multi-funksiyalı binalar və komplekslər, Yollar, Körpülər, Tunellər və digər nəqliyyat infrastrukturu sistemləri, Su və çirkab suların təmizlənməsi qurğuları, Enerji layihələri, Layihələrin idarə olunması kimi müxtəlif fəaliyyət istiqaməti aiddir.