Şirkətin Vizyonu, Missiyası və Dəyərləri

NWC-nin vizyonu tikinti və quraşdırma fəaliyyətləri ilə hamı üçün rifah yaratmaqdır.

NWC-nin missiyası qurmaq və inkişaf etdirmək, yaratmaq və yenilik etmək, formalaşdırmaq və dizayn etmək, müxtəlif xarakterə və həcmə malik müasir layihələri idarə etmək və həyata keçirməkdir. Bu məqsəd üçün biz ən üstün bacarıqlarımızı səfərbər edirik və ən yüksək peşəkar standartlara əsaslanan üstün fəaliyyəti təmin etmək üçün uyğun həll yolları hazırlayırıq. NWC şirkətində biz layihələrdən faydalananlara daha çox dəyər qatmağa və səmərəliliyi daha da artırmağa çalışırıq. Layihələrimizin nümunəvi olması bizim peşəkar davranış prinsipimizdir.

NWC şirkətinin dəyərləri bizim bütün fəaliyyətlərimizin əsasını təşkil edir. Dəyərlərimiz aşağıdakılardan ibarət olub lakin tək bunlarla məhdudlaşmır:

  • Təhlükəsizlik
  • Keyfiyyət
  • Ətraf Mühitin Mühafizəsi
  • İnsanların İnkişafı
  • İnnovasiya
  • Dürüstlük
  • Davamlılıq