Şirkətin başlıca məqsədi, missiyası və dəyərləri

NWC-nin başlıca məqsədi həyata keçirdiyi layihələr və hazırladığı binalar vasitəsilə cəmiyyət üçün rifah mirası yaratmaqdır.

NWC-nin missiyası qurmaq və inkişaf etdirmək, yaratmaq və yenilik gətirmək, formalaşdırmaq və dizayn etmək, müxtəlif xarakterə və həcmə malik müasir layihələri həyata keçirmək və idarə etməkdir. Bunun üçün biz ən yaxşı imkanları səfərbər edirik və ən yüksək peşəkar standartlara əsaslanan üstün performansı təmin etmək üçün xüsusi həllər yaradırıq. NWC şirkətində biz layihələrdən faydalananlara daha çox dəyər qatmaq və səmərəliliyi daha da artırmaq üçün çalışırıq. Layihələrimizin nümunəvi olması bizim peşəkar davranış prinsipimizdir.

NWC şirkətinin dəyərləri bizim bütün fəaliyyətlərimizin əsasını təşkil edir. Dəyərlərimiz aşağıdakılardan ibarət olub, lakin tək bunlarla məhdudlaşmır:

  • Təhlükəsizlik
  • Keyfiyyət
  • Ətraf mühitin mühafizəsi
  • İnsanların inkişafı
  • İnnovasiya
  • Dürüstlük