Korporativ Struktur

NWC müəssisənin bütün sistemlərini və proseslərini vahid çərçivədə birləşdirir və bütün müəssisənin ortaq hədəfləri olan vahid bir qurum kimi işləməsini təmin edir.