Xalid Acalov

Maliyyə direktoru

İdarə heyətinin üzvü