Xalid Aсalov

Maliyyə Direktoru

İdarə Heyətinin üzvü