McDonald's

  • Client: McDonald's Azərbaycan
  • Project location: Azərbaycan
  • Scope of work: Açar təslimi
  • Project duration: 2011-2020