Salyan şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması

  • Client: Azərsu ASC
  • Project location: Salyan
  • Scope of work: Yenidənqurma
  • Project duration: 2021-2026

Təzyiqli su xətti:

6 LM - DN280 mm, DN225 mm

41 LM – D200, D160 mm. D90 mm

Kanalizasiya xətti:

91.5 LM - D200 mm, D300 mm, D400 mm, D800 mm

Daxildir: Mikrotunel – 9 LM - D400, D600, D800, D1000)

Kanal keçidi:

1 LM - D200 PE, D315 PE, D400 DB, D600 DB, D800 DB

9 Nasos stansiyaları

5050 Ev kombinasiyaları