Mingəçevir şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması

  • Client: "Azersu" ASC
  • Project location: Mingachevir
  • Scope of work: Yenidənqurma
  • Project duration: 2021-2026

Sewer Line: 101,342 LM (Pipes: D200, D300, D400, D500, D800, D1000 mm)

Pressurized Water Line: 1 LM - DN630 mm (Installation of DN630 mm PN10 polyethylene pipes)

1 Pumping Station

7000 Home Combination